3. Uitzenden Payrolling

payrolling

3. Uitzenden Payrolling

Indien u de kandidaat op flexibele basis wenst in te lenen, dan kunt u gebruik maken van uitzenden/payroll. De kostprijs per uur bedraagt daarbij het bruto uurloon x 2,4 = kostprijs per uur (exclusief BTW). De minimale inleenduur is vastgesteld op 1.000 uur alvorens u de kandidaat zelf een arbeidsovereenkomst mag aanbieden. De kandidaat treedt in dienst bij de payrollpartner van The People Company en wordt op flexibele basis ter beschikking gesteld. Uitsluitend werkelijk verrichte arbeidsuren van de kandidaat worden gedeclareerd. U geeft daarbij via weekstaten schriftelijk akkoord op de gedeclareerde uren.

Meld hier uw vacature aan: KLIK HIER

Category:

Beschrijving

Planning werven en selecteren

Onder normale omstandigheden is een doorlooptijd enkele dagen nodig bij uitzenden. De doorlooptijd is overigens sterk afhankelijk van het aanwezige arbeidspotentieel op de huidige markt. Op het moment dat u de meest geschikte kandidaat hebt gesproken en u wilt uitzenden dan gaan wij als volgt te werk:

ROUTING BIJ UITZENDEN OF PAYROLLING
stap 1 Aanmelding
Aanmelding nieuwe klant gaat via een aanmeldformulier en wordt door ons ingevuld en naar onze samenwerkingspartner Fortium op het gebied van payrolling gestuurd. Hierop dienen de NAW-gegevens van uw organisatie te staan, het KVK-nummer, de betreffende cao, de gewenste betalingstermijn en andere belangrijke zaken zoals facturatieschema. Aan de hand van deze gegevens zal de payrollpartner een creditcheck uitvoeren.
stap 2 Uitzendovereenkomst
Na goedkeuring/overeenstemming van de creditcheck en betalingstermijn zal de payrollpartner een aanvullende overeenkomst opstellen. Dit is een drieluik tussen de payrollpartner, uw organisatie en The People Company. Hierin wordt de betalingstermijn en de desbetreffende cao vastgelegd. Dit omdat deze zaken voor iedere plaatsing hetzelfde zullen zijn. Wij regelen de verwerking van de aanvullende overeenkomst en zorgen dat alle partijen exemplaren ontvangen.

Indien er gebruik wordt gemaakt van een automatische incasso, dient u hiervoor een SEPA machtiging te registreren en te tekenen. Afhankelijk van bij welke bank u bent aangesloten, zal er een registratie moeten worden gedaan in internetbankieren (Rabobank) of een formulier opgestuurd worden naar zijn/haar desbetreffende bank. Na de registratie er een pennytest worden uitgevoerd om te kijken of de machtiging juist is geregistreerd

Nadat de aanvullende overeenkomst is getekend, zal uw organisatie worden opgevoerd worden in onze database. Vanaf dat moment kunnen wij facturen sturen en bekijken en gewerkte uren invullen. U kunt zelf ook inloggegevens krijgen en over dezelfde functionaliteiten beschikken.

stap 3 Inschrijven medewerker
Een nieuwe medewerker kan ingeschreven worden middels ons inschrijfformulier. Deze dient samen met een kopie ID-bewijs en een kopie bankpas aangeleverd te worden bij Fortium. De kopie ID-bewijs moet een duidelijke scan zijn van zowel de voor- als achterzijde (géén foto gemaakt met een smartphone!) op een witte achtergrond en op ware grootte. Onze NEN-inspectie is erg streng op de kwaliteit van deze kopieën. Let ook op dat de loonbelastingverklaring juist wordt ingevuld door de medewerker en dat hij/zij naar waarheid zijn/haar arbeidsverleden invult. Fortium is opvolgend werkgever en medewerkers mogen niet achteruit gezet worden in hun recht. Op het inschrijfformulier zal een logo van de intermediair worden geprint. Zijn uw inschrijfformulieren op? laat dit even weten aan uw contactpersoon binnen Fortium.

Om de arbeidsovereenkomst van de medewerker compleet te maken is er een getekende opdrachtbevestiging nodig. Deze dient afgetekend te zijn door zowel u als ons. Hierin staat het tarief vermeld dat gefactureerd mag worden. Uiteraard kan een opdrachtbevestiging verschillen per medewerker, alle uurlonen verschillen immers ook.

stap 4 Arbeidsovereenkomst uitzendkracht
Nadat het inschrijfformulier, de kopieën en de afgetekende opdrachtbevestiging bij ons binnen zijn, kan het arbeidscontract opgemaakt worden. Complete inschrijvingen kunnen dezelfde werkdag verwerkt en verstuurd worden aan de medewerker (per post). Let op: medewerkers dienen deze arbeidsovereenkomsten getekend aan de payrollleverancier te hebben geretourneerd voordat er een salarisbetaling plaats kan vinden. Er is een retourenveloppe bijgevoegd aan iedere arbeidsovereenkomst.

Een andere verplichting vanuit onze NEN-certificering is het correct inschaling van medewerkers volgens inlenersbeloning. Wij controleren of het uurloon en de functiebenaming juist is en overeenkomst met de cao van de opdrachtgever. Er mag geen verschil bestaan tussen medewerkers die rechtstreeks bij de opdrachtgever in dienst zijn, en medewerkers die op de payroll staan.

Iedere medewerker krijgt samen met zijn/haar arbeidsovereenkomst persoonlijke inloggegevens. Hiermee kunnen zij inloggen en gewerkte uren invoeren, loonstroken en jaaropgave downloaden etc. Loonstroken en jaaropgaven worden in eerste instantie niet nogmaals per post verstuurd omdat alles online voorhanden is.

Medewerkers kunnen via de site zelf hun gewerkte uren invullen in de declaraties. Echter, kunnen zij deze niet accorderen. Dit moet gedaan worden door een supervisor in uw organisatie.

stap 5 Facturatie
Nadat de gewerkte uren geaccordeerd bij ons binnen zijn, zullen deze gefactureerd worden. Facturatie geschiedt per week of per 4-weken en wordt altijd op een woensdag gedaan. Op deze manier kunnen wij de medewerkers garanderen dat zijn/haar salaris vóór het weekend is bijgeschreven. Het is daarom erg belangrijk dat de uren tijdig worden aangeleverd! De factuur wordt gemaild naar een adres of per post verstuurd naar het postadres/bezoekadres vermeld op de KVK van de opdrachtgever.

The People Company werkt op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst NBBU.

 

Links websites

Telefoon

Rijssen 0548-515994

Onderdeel van:

ROCK Design B.V.
Creative Digital Agency
0548-517363