2de Spoor Re-integratie

tweede-spoorintegratie

2de Spoor Re-integratie

Ons 2e-spoortraject start met een kennismakingsgesprek met u als werkgever. Wij inventariseren de arbeidsmogelijkheden en stellen een helder trajectplan op. Hierin staat in fases beschreven hoe we voor uw medewerker op zoek gaan naar een nieuwe baan. Wij houden u per fase op de hoogte van de voortgang.

 

 • Fase 1: Intake 2e spoor re-integratietraject
 • Fase 2: Testen en oriëntatie op mogelijkheden
 • Fase 3: Solliciteren en banen zoeken
 • Fase 4: Doorlopende begeleiding
 • Fase 5: Financieel advies over WIA en sociale uitkeringen

 

Beschrijving

Aanpak re-integratie 2e spoor
De verzuimkosten van langdurig zieke medewerkers kunnen hoog oplopen. Wij zijn ons bewust van de financiële schade die u als werkgever heeft. Om uw loon- en eventuele re-integratiekosten te beperken, beginnen we gelijk met solliciteren. Dit doen we op basis van kansen en mogelijkheden, pas daarna kijken we naar wensen. Onze eerste vraag is ‘Wat kun je’? in plaats van ‘Wat wil je?’. Het is immers een re-integratietraject, geen loopbaantraject.

Ons 2e-spoortraject start met een kennismakingsgesprek met u als werkgever. Na uw akkoord gaan wij om de tafel met uw medewerker. Wij inventariseren de arbeidsmogelijkheden en stellen een helder trajectplan op. Hierin staat in drie fases beschreven hoe we voor uw medewerker op zoek gaan naar een nieuwe baan. Wij houden u per fase op de hoogte van de voortgang.

Passende banen zijn voor ons banen waar vraag naar is en die haalbaar zijn op basis van belastbaarheid, ervaring, opleiding en competenties. Het kan zijn dat een baan soms onder iemands niveau is, maar als uw werknemer direct kan instappen heeft dat prioriteit. We wachten dus niet totdat ‘de meest geschikte baan’ voorbij komt. Wachten gaat ten koste van motivatie en zelfvertrouwen en versterkt het al opgelopen verlies aan vaardigheden en arbeidsritme.Hebben we een geschikte baan gevonden? Dan onderzoeken we altijd of de functie past bij de psychische en fysieke mogelijkheden van uw medewerker. Bovendien toetsen wij de baan aan de criteria en opties van de bedrijfsarts en Arbeidsdeskundige van het UWV. Zo komt u uw verantwoordelijkheden na en voldoet u aan de wettelijke verplichtingen.

2e spoor re-integratietraject verloopt gefaseerd
In een 2e spoor re-integratietraject wordt een nieuwe functie gezocht voor de zieke werknemer. In de tussentijd loopt het bestaande dienstverband door. De werkgever betaalt voor een 2e spoor re-integratietraject een vast bedrag. Hiervoor wordt in 6 maanden gezocht naar een nieuwe, passende functie en voldoet de werkgever aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Dit is een normtijd waarbinnen in veel gevallen het traject voltooid is. Ondertussen wordt ook geadviseerd over de belangrijke financiële en sociale wetgeving. Een 2e spoor re-integratietraject pakken we gedegen aan, volgens een vast stramien maar met een zeer persoonlijke grondslag. De persoonlijke benadering komt vanuit ons, maar we hebben ook ‘commitment’ en inzet van de werknemer nodig om het re-integratietraject tot een goed einde te brengen. Hieronder beschrijven we de fases van het 2e spoor re-integratietraject. Gedurende de fases houden wij de werkgever op de hoogte van de voortgang.

Fase 1: Intake 2e spoor re-integratietraject
Het 2e spoor re-integratietraject zal starten met een intake dat tot doel heeft kennis te maken, vertrouwen (wederzijds) te winnen, en het leren omgaan met de situatie. Werknemers willen vaak vasthouden aan het dienstverband bij de huidige werkgever, echter 2e spoor betekent dat ook elders gezocht moet worden. Er is sprake van een vorm van ‘verlies van zekerheid’ die verwerkt moet worden. Daaropvolgend wordt een analyse gemaakt van de situatie. Zo wordt gekeken naar het opleidingsniveau, de aard van werkzaamheden, het ziektebeeld en de baankansen. Op basis hiervan wordt een passende volgende stap gezet en wordt de start gemaakt met het actieplan. Een belangrijk aspect hierin is het scheppen van een reëel verwachtingspatroon qua baankans, salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Fase 2: Testen en oriëntatie op mogelijkheden
Door middel van een testen kijken we naar de mogelijkheden van de werknemer. Vraagstukken die aan bod komen zijn:

 • Wat zijn de capaciteiten en competenties?
 • Wat zijn de beperkingen fysiek en psychisch?
 • Welk gedrag vertoont hij/zij onder druk/spanning?
 • Wat voor baan is passend en kan hij/zij aan?
 • Wat voor potentieel werkgevers moet naar gekeken worden en welke zijn realistisch?

Antwoorden op deze vragen leveren input voor het gehele actieplan wat vooral focust op het effectief benaderen van de arbeidsmarkt. Dit actieplan wordt zowel naar de werkgever als naar de werknemer  gecommuniceerd. Gedurende het traject wordt de werkgever op de hoogte gebracht van de voortgang.

Fase 3: Solliciteren en banen zoeken
In de derde fase van het traject wordt daadwerkelijk gesolliciteerd. Dit gebeurt door een aantal trainingen die één-op-één plaatsvinden:

 • Opstellen motivatiebrief en bouwen van het CV
 • Gespreks- en interviewtraining
 • Voorbereiding op sollicitatiegesprekken (wat voor vragen kan je verwachten, wat zijn goede en minder goede antwoorden, hoe stel je je op in het gesprek, etc.)
 • Training in alle vacatureplatforms (hoe vind je het beste relevante vacatures. Wij verwachten van de werknemer een proactieve houding)
 • Netwerkcontacten benutten en uitbouwen

Hierna kan het plan van aanpak worden uitgevoerd.  Deze fase vindt plaats in samenwerking met ons. Wij screenen vacatures en bieden minimaal wekelijks relevante vacatures aan. Uiteraard wordt gekeken naar beschikbare online vacatures, maar ook zeer belangrijk  is het beoordelen van niet-gepubliceerde vacatures. Bij (nog) niet gepubliceerde vacatures is de kans op succes hoger dan bij vacatures die al in media zijn geplaatst.

Fase 4: Doorlopende begeleiding
Gedurende het 2e spoortraject krijgt de kandidaat een coach aangesteld. Deze geeft voortdurende begeleiding met een zeer persoonlijke benadering en is het vaste aanspreekpunt. In persoonlijke gesprekken, maar ook per telefoon en e-mail geven onze coaches antwoord op alle vragen van de werknemer en werkgever.
In de coaching is het niet alleen de bedoeling om de kandidaat aan het werk te krijgen, maar ook om die nieuwe baan te behouden. Dit begint bij het zoeken van de juiste baan, maar ook het leveren van goede coaching na de sollicitatieprocedure.  Mocht binnen de termijn van 6 maanden die aangehouden wordt voor het 2e spoortraject de nieuwe baan toch weer afgebroken worden (bijvoorbeeld in de proeftijd), dan is er de mogelijkheid om de dienstverlening opnieuw te starten.

Fase 5: Financieel advies over WIA en sociale uitkeringen
Werknemers die ziek zijn maken zich vaak zorgen over hun financiële situatie. Wij geven advies over hoe te handelen. Verder wordt beoordeeld welke consequenties het accepteren van een nieuwe baan met lager salaris heeft op de persoonlijke situatie, en hoe dit het recht op uitkeringen beïnvloedt.

Onderwerpen in het programma
Het individuele programma duurt 6 maanden (richtlijn wettelijke verplichting) en de inhoud van dit programma is als volgt samengesteld:

 • Persoonlijke verwerking;
 • Persoonlijke oriëntatie, opzetten van het eigen persoonsprofiel (wat kan ik);
 • Het samenstellen van het curriculum vitae en de sollicitatiebrief;
 • Het inzichtelijk maken van de huidige arbeidsmarktsituatie, trends & technieken (waar vind je tegenwoordig banen) waaronder de werking van jobsites, (bijvoorbeeld Indeed of Monsterboard), netwerk communities (bijvoorbeeld Linkedin / Facebook / Pinterest / Twitter), uitzendbureaus e.d.;
 • Gesprekstechnieken (welke vragen kan ik verwachten tijdens een interview)
 • Het actief benaderen (jobsearch) van potentiële werkgevers, evenals het continu evalueren, bijsturen en initiëren van nieuwe sollicitatieactiviteiten (operationele werkzaamheden). Wij beschikken over online vacaturedatabanken en kennen de werking van deze databanken.
 • Beroepskeuzetest voor volwassenen
 • Competentietest
 • Werkstijltest
 • Persoonlijkheidstest
 • Banen ‘search’
 • Begeleiding ‘arbeidsvoorwaarden’

Werkwijze

 • Individuele begeleiding en ondersteuning tijdens 1 op 1 gesprekken;
 • Begeleiding en communicatie per email en telefoon op elk gewenst moment.

Tijdspad

 • Duur begeleiding; Het individuele programma telt minimaal twee begeleidingsafspraken per maand op ons kantoor.
 • Wekelijkse uitvoering van activiteiten vanuit huis. De werknemer dient hiertoe minimaal rekening te houden met enkele uren per week aan zelfwerkzaamheden;

Faciliteiten

 • Werkmap voorzien van oefeningen, schrijfmateriaal e.d. en een praktisch handboek ‘solliciteren’;
 • Actieve en praktische inzet van onze mensen met regionale kennis van de arbeidsmarkt. Dit geeft een extra voorsprong geeft aan uw werknemer.
 • Gebruik maken van internet/computer op ons kantoor;
 • Alle kandidaten bieden wij een helpdesk (per telefoon of email) aan na afloop van het programma gedurende onbepaalde tijd tot het moment van acceptatie van een nieuwe baan voor de kandidaat. Daarmee houden wij kandidaten in begeleiding, ook a 6 maanden.

Links websites

Telefoon

Rijssen 0548-515994

Onderdeel van:

ROCK Design B.V.
Creative Digital Agency
0548-517363