Ontslagredenen optellen kan niet meer

Ontslaggronden optellen kan niet meer

Een van de doelen van dit blog is mijn lezers op de hoogte houden van jurisprudentie op het gebied van arbeidsrecht. Nu vooral over de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Tot voor kort waren de rechterlijke uitspraken vooral voer voor juristen.

De vraag was bijvoorbeeld of een werknemer nog een transitievergoeding zou krijgen als er ook al een sociaal plan was afgesproken. Nee dus. Andere uitspraken lagen nogal in de lijn der verwachting. Zo weten we nu zeker dat u echt een goed “dossier” nodig heeft als u iemand wil ontslaan op grond van slecht functioneren. Voor mijn doelgroep, werkgevers en personeelsfunctionarissen in het MKB, niets waar u “iets mee kunt”.

De eerste voor u interessante uitspraak is deze van de Rechtbank Den Haag van 4-9-2015. Saillant detail is dat de werkgever in deze het FNV is, die zelf de per 1 juli 2015 ingevoerde ontslagregels met het kabinet afsprak. De details van hoe beroerd ’s lands hoeder van werknemersbelangen zelf met haar personeel omspringt kunt u in de uitspraak wel lezen. Maar waar het om gaat is dit.

Ontslaggronden optellen in het oude ontslagrecht

In het oude ontslagrecht kon u als werkgever redelijk vrij omspringen met ontslagredenen en werden alle redenen feitelijk “bij elkaar opgeteld”. Een voorbeeld van een optelling die vroeger wel leidde tot ontslag:

  • een werknemer die regelmatig ruzie maakte met z’n leidinggevende (= verstoorde arbeidsrelatie)
  • die op enkele taken zijn werk niet goed deed (= disfunctioneren)
  • die soms domme fouten maakte die de werkgever schade bezorgden (= verwijtbaar handelen).

Ook als deze problemen ieder voor zich onvoldoende grond voor ontslag waren, kon in zo’n geval de arbeidsovereenkomst toch worden ontbonden.

Welke ontslaggronden kunt u nog gebruiken?

Dat kan in het nieuwe ontslagrecht niet meer. Er is nu een zgn. limitatieve opsomming van ontslagredenen. Kort weergegeven zijn dit:
a.   bedrijfseconomische redenen
b.   beëindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
c.   frequent ziekteverzuim
d.  disfunctioneren
e.  verwijtbaar handelen of nalaten
f.  werkweigering wegens gewetensbezwaar
g.  verstoorde arbeidsrelatie
h.  restgrond, bijvoorbeeld detentie van de werknemer
De letters staan er niet toevallig voor, dat wordt al spraakgebruik. Men heeft het bijv. over de “d-grond” en bedoelt dan disfunctioneren. “Limitatief” betekent: meer ontslaggronden dan deze zijn er niet.

Niet optellen maar kiezen!

Het nieuwe is dat minstens één ontslaggrond die bij het UWV of de rechter wordt aangevoerd volledig aan de voor die grond geldende eisen moet voldoen. Dus gaat u voor disfunctioneren dan zal er een compleet ontslagdossier moeten zijn. Gaat u voor de verstoorde arbeidsrelatie dan zult u met hard bewijs moeten aantonen waarom de relatie duurzaam en onherstelbaar verstoord is. Dus bijvoorbeeld een stevige aanleiding, mislukte mediation enz.

Terug naar de FNV

In de aangehaalde uitspraak baseerde de FNV zich primair op de g-grond (verstoorde arbeidsrelatie) en secundair op de d-grond (disfunctioneren). De rechter oordeelde dat beide gronden ieder voor zich niet volgens de wettelijke eisen onderbouwd waren. “Optellen” is er niet meer bij dus het ontbindingsverzoek werd afgewezen.

Maak een heldere keuze voor een ontslaggrond

U doet er als werkgever verstandig aan om één ontslaggrond te kiezen en daar qua onderbouwing dan ook echt voor te gáán. Meerdere ontslaggronden aanvoeren heeft geen nut meer, u versnippert er slechts uw eigen aandacht mee. Om nog maar te zwijgen van de onnodige kosten. Deze strikte onderbouwingseis maakt een ontslag lastiger, zeker. Voordeel van de nieuwe wet is dat de verwijtbaarheid veel minder een rol speelt. Ook als de verstoorde arbeidsrelatie aan de werkgever te wijten is (vaak dan aan de leidinggevende) dan zal de arbeidsovereenkomst toch ontbonden worden als de zaak correct onderbouwd is. Natuurlijk moet u zich wel als goed werkgever hebben gedragen. Anders krijgt u naast de onvermijdelijke transitievergoeding ook de “billijke vergoeding” voor uw kiezen

Wat bieden wij

Werkzoekenden: vind vacatures + inschrijven
| Alle vacatures van onszelf + regio vacatures
| Inschrijven in CV database
| Hulp bij video sollicitatie
| Carrière testen

Werkgevers: kies + bestel in webshop
| Vacatures publiceren 20 jobboards + CV database
| Psychologische testen
| Outplacement + 2e spoor reïntegratie programma's
| Professionele hulp bij personeelszaken

  Meer productinformatie…

Uitzendbureau starten | Zelf ondernemen

Je eigen uitzendbureau, werving en selectiebureau starten? Dat kan via onze franchiseformule. Jij gaat dan werken met onze website als belangrijkste ‘uithangbord’, onze CV database en vacaturemanager. Wij regelen betalingen van uitzendkrachten volgens NBBU Cao en het debiteurenbeheer. Meer weten? Kijk even op onze franchise website "Je Eigen Vestiging" Naar website "Je Eigen Vestiging…"

Het begint misschien wel met een kopje koffie, als het gaat om succesvol samenwerken. Wij nodigen je dan ook graag uit voor een eerste kennismaking op ons kantoor in Rijssen.

  Meer formule-informatie…

Waar vind je ons

Apeldoorn | 0570-551436
Deventer | 0570-551436
Dordrecht | 078-2001160
Nijmegen | 024-7600770
Rijssen | 0548-515994
Roosendaal | 0165-55 60 62
Rotterdam | 078-2001160
Woensdrecht | 0164-671571
Overige regio's | 0548-515994

  Meer contactinformatie…