Beoordelen: leidinggevenden én medewerkers voelen het als strafwerk.

Aan het eind van het jaar, vaak toch al een drukke tijd, gaan de leidinggevenden de beoordelingsgesprekken voeren. Er moet immers bepaald worden wie een salarisverhoging en/of bonus krijgt. En het is ook wel goed om minstens eens per jaar aan de medewerker te vertellen “hoe hij het doet”. Verder zou u het beoordelingsverslag wel eens nodig kunnen hebben als de medewerker ontslagen moet worden. Dus de leidinggevenden sluiten zich een tijdlang op, vullen de formulieren in, voeren de gesprekken en klaar is Kees. Resultaat: het heeft een hoop tijd gekost, een aantal ontevreden medewerkers en niemand gaat er één stap harder door lopen.

Onze aanpak levert wél gemotiveerde leidinggevenden en medewerkers op. We verdelen het ene beoordelingsgesprek in twee of drie gesprekken. Die samen ongeveer even lang zijn. Die cyclus hoeft niet gekoppeld te zijn aan het kalenderjaar, het kan ook aan het dienstjaar van de medewerker. Belangrijk is dat we de betrokkenheid van de leidinggevende bij de medewerker en diens werk sterk vergroten. Hij gaat een simpel logboek per medewerker bijhouden. Daarmee is het invullen van het beoordelingsformulier een peulenschil. De medewerker herkent in het beoordelingsgesprek de gebeurtenissen die worden genoemd en heeft daarmee concrete aanknopingspunten voor verbetering. Hij voelt ook dat zijn goede prestaties gewaardeerd worden.

Links websites

Telefoon

Rijssen 0548-515994

Onderdeel van:

ROCK Design B.V.
Creative Digital Agency
0548-517363